Археологічний музей

Одеський археологічний музей, один з найстаріших у країні, був заснований в 1825 році. Його розвитку сприяло створене 1839 року Одеське Суспільство історії та давнини, яке мале право вести розкопки на Півдні Росії.

Зараз у музеї зберігається понад 160 тисяч експонатів, що є найбільшими зборами джерел по давній історії Північного Причорномор'я. Крім того, тут є колекції пам'ятників Стародавнього Єгипту, Греції та Риму, монети та медалі. Кращі зразки античної скульптури виставлені у вестибюлі будівлі, спеціально побудованого для музею в 1883 році.

У перших двох залах демонструються матеріали, що охоплюють величезний період часу: від появи людини - до другого тисячоліття до н.е. Особливу цікавість представляють знахідки з поселень і могильників культур Гумельниця, Трипілля, Усатово, підкурганних поховань та скарбів з бронзи.

У першому тисячолітті до н.е. на північних берегах Чорного моря були засновані міста - колонії: Ольвія, Тіра, Ніконій, Пантікапей, Херсонес. Свідченням розквіту античної цивілізації є розписні посудини, написи, предмети художнього ремесла, якими володіє музей.

Культура скіфських племен, що мешкали в цей час в степах Причорномор'я, представлена ​​матеріалами з поселень і поховань, предметами озброєння, бронзовими казанами та іншим начинням, прикрасами.

На початок першого тисячоліття н.е. скіфів потіснили сармати, а в III -IV ст. н.е. склалося об'єднання племен, представлене предметами Черняхівської культури.

З середини першого тисячоліття починається формування слов'янських народностей, що об'єдналися в IX ст. в державу з центром у Києві. Сусідами слов'ян у різний час були хазари, половці, печеніги. Період IX -XIV ст. відображено в матеріалах з поселень та міст Київської Русі, Білгорода, Кафи - Феодосії, острова Березань.

В "Золотій скарбниці" музею експонуються справжні речі з дорогоцінних металів, найдавніші з них відносяться до початку другого тисячоліття до н.е. Привертають увагу прикраси зі скіфських та сарматських могильників, середньовічних поховань кочівників, вироби слов'янських умільців.

З 50 000 монет, що зберегаються в музеї, на огляд виставлені найбільш рідкісні зразки з золота та срібла, що випускалися в Стародавній Греції, Римі, Візантії. У розділі російської нумізматики демонструються монети починаючи з першої - "златника" князя Володимира і закінчуючи карбуванням останніх царів, а також меморіальні медалі.

Колекція єгипетських старожитностей - третя за величиною в колишньому СРСР. Тут інтерес представляють дерев'яні та кам'яний саркофаги, похоронний інвентар, кам'яні плити та фрагменти папірусів з ієрогліфами.